Wróć do aktualności

Komisja Dialogu Społecznego – podsumowanie 2015 roku i plany na 2016

czwartek, 21 sty 2016

We czwartek, 21 stycznia 2016r., odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie komisji dialogu społecznego ds. ratownictwa i ochrony ludności.

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności za zeszły rok oraz określono plany na rok bieżący obejmujące oprócz kontynuacji dotychczasowej działalności na rzecz integracji społecznych organizacji ratowniczych (spotkania szkoleniowe w pierwsze czwartki miesiąca), także dalszy rozwój współpracy z miastem (program spotkań z seniorami w dzielnicach) oraz pracę na rzecz organizacji konkursów dotacyjnych na działalność wspierającą założenia planu zarządzania kryzysowego BBiZK m. st. Warszawy.

Wybrano także nowe prezydium komisji w składzie:
przewodniczący Rafał Sakowski – PCK Warszawa
członek prezydium Michał Janas – Fundacja RK
członek prezydium Przemysław Załęski – Fundacja OGRy
sekretarz – Dorota Lazar-Sito BBiZK Warszawa.

Cieszymy się, że jesteśmy docenieni wśród warszawskich organizacji a Przemkowi życzymy wytrwałości w działaniu!