Fundacja

Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy” została założona w 2010 r., aby wspierać zarówno Grupę jak i inne organizacje o podobnym zakresie działań. Zgodnie ze statutem celem fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna jak również pomoc osobom cierpiącym, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w ramach możliwości działań fundacji.

Fundacja już od dawna współpracuje z innymi organizacjami o podobnym zakresie działań, jak np. organizacje harcerskie czy też PCK. Jednak wciąż jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z organizacjami, które tak jak my chcą upowszechniać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i szkolić innych.

Podoba Ci się to co robimy i jak działamy? Chciałbyś, aby jak największa ilość osób posiadała wiedzę z zakresu pierwszej pomocy? Zostań darczyńcą Fundacji Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy” i przyczyń się do wzrostu świadomości wśród społeczeństwa!

FUNDACJA OCHOTNICZA GRUPA RATOWNICZA „OGRy”
Numer KRS: 0000357554
Numer konta: 87 1240 1095 1111 0010 3550 1173

Statut fundacji


Ochrona danych osobowych

Wróć.